Andre tjenester

Rivning

Vi utfører rivningsoppdrag innen rivning av mindre bygninger. Dette kan eksempelvis være rivning av eneboliger, tomannsboliger, garasjer, mindre lagerbygg og fritidsboliger. Alle rivingsprosjekter utføres med forsiktighet, og med sikkerhet først. Vi har lang erfaring innen rivning, og for dette bruker vi gravemaskin påmontert klo.

Brøytetjenester

Ved både store og små snøfall stiller vi på kort varsel, og sørger for at veibanen blir brøytet, strødd eller høvlet. Det er viktig at veien blir behandlet fort, før det oppstår ulykker. Vi har lang erfaring innen brøyting, og arbeider effektivt og presist. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å opprette faste avtaler for brøyting og strøing.

Tining

Har du frosne vannledninger eller stikkrenner?

Vi tiner stikkrenner og frosne vannledninger raskt og effektivt med våre steamkjeler

Om oss

Vi skal alltid utføre kvalitetsarbeid – vi skal alltid være gode i vårt eget fag. Dette handler om fagstolthet, og vi står alltid på for å sikre kvaliteten. Våre kunder skal være fornøyde med vårt entreprenørarbeid, og de skal komme tilbake til oss neste gang de har behov for entreprenørtjenester.