Våre samarbeidspartnere

Veidekke Industri

Ledende aktør innen asfalt, pukk og grus, drift og vedlikehold og gjenvinning. Vi er Norges største asfaltentreprenør, en ledende produsent av pukk og grus og en betydelig aktør innen drift og vedlikehold av offentlig veinett.

veidekke.no

 


Svevia Norge

Vår kjernevirksomhet er nybygg- og konstruksjoner samt å stå for drift, service og vedlikehold av Sveriges veier og annen infrastruktur.

Oppdragene omfatter alt fra veier, gater og broer, til jernbaner, havner og til fjernvarme.

Vi leier også ut og vedlikeholder maskiner, kjøretøy, brakker og utstyr, først og fremst til Svevia, men også til kunder innen hele bransjen. Vi leier også ut kontorer, verksteder og lagerlokaler.

Vi har både private og offentlige kunder.

svevia.no

 

Om oss

Vi skal alltid utføre kvalitetsarbeid – vi skal alltid være gode i vårt eget fag. Dette handler om fagstolthet, og vi står alltid på for å sikre kvaliteten. Våre kunder skal være fornøyde med vårt entreprenørarbeid, og de skal komme tilbake til oss neste gang de har behov for entreprenørtjenester.